Cập nhật phần mềm của DirectAdmin

Kết quả hình ảnh cho directadmin


Nếu bạn muốn kiểm tra và cập nhật các phần mềm đang hoạt động của Directadmin thì dùng những câu lệnh sau nhé


1) #  cd /usr/local/directadmin/custombuild (Chuyển đến thư mục custombuild)

2) # ./build update (Lệnh này kiểm tra xem phần mềm nào có bản cập nhật đang tồn tại)

3) # ./build versions (Xem phần mềm nào cần cập nhật)

4) # ./build update_versions (Lệnh này cập nhật những phần mềm có cập nhật)
Tags: ,

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.