Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Code chuyển trang php - PHP header redirect 301

Kết quả hình ảnh cho php


Khi các bạn muốn điều hướng chuyển sang trang khác từ trang hiện tại thì có thể dùng PHP hoặc HTML, Javascript khá đơn giản. Tùy vào nhu cầu của bạn bạn có thể tham khảo những cách sau đây. Thường thấy nhất khi chuyển trang đó là khi bạn vào 1 trang nào đó như trang chủ index.php thì bạn muốn điều hướng tới 1 link khác thay vì file đó.


header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
header("Location: http://blog.anluong.info"); 
exit();
- Khi đó vào index.php sẽ được chuyển sang website blog.anluong.info
2. Điều hướng chuyển trang bằng HTML

- Với HTML thì bạn có thể điều hướng chuyển trang bằng thẻ meta refresh bằng cách đặt thời gian refresh là =0. Ví dụ ở đây mình muốn khi vào trang index.html thì chuyển sang site blog.anluong.info thì làm như sau, thêm đoạn code:
Mã:
<META http-equiv="refresh" content="0;URL=http://ketnoi123.com">
vào trong thẻ <head></head>
Mã:
<html>
<head>
<META http-equiv="refresh" content="0;URL=http://blog.anluong.info">
</head>
</html>
- Trong trường hợp bạn muốn chuyển trang sau 5 giây thì đổi số 0 thành số 5 4. Điều hướng chuyển trang bằng JavaScript - Để điều hướng khách truy cập tới một trang mới, bạn chỉ cần thêm một dòng code trong khu vực head như sau:
Mã:
<script>
window.location.replace("http://blog.anluong.info");
</script>
- Khi đó khi truy cập site sẽ được chuyển sang website blog.anluong.info 4. Chuyển trang bằng htaccess - Thường được dùng khi chuyển hướng tên miền sang địa chỉ khác khi thay đổi tên miền hoặc đổi link khác các bạn có thể tham khảo code mẫu sau:
Mã:
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)$ http://blog.anluong.info/$1 [L,R=301,NC]
Chúc các bạn thành công !!!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement