Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Sửa lỗi khi xóa file skin trong Directadmin

Kết quả hình ảnh cho directadmin
Nếu bạn vô tinh bị lỗi "Error: document not found" khi "lỡ tay" xóa mất 1 skin nào đó trong Directadmin thì đừng lo, đây là cách phục hồi lại nhé:

kiểm tra file
/usr/local/directadmin/data/users/admin/user.conf


sửa lại dòng 
docsroot=./data/skins/ cho đúng với skin còn lại là được
Chúc bạn thành công

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét