Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Không thể kết nối DirectAdmin trên port 2222

Vì lý do nào đó mà bạn không thể kết nối DirectAdmin trên port 2222, hãy xem xét các vấn đề dưới đây xem có thể liên quan đến nguyên nhân lỗi.

Nếu bạn không thể truy cập đến server bằng link http://1.2.3.4:2222, 1 trong 3 vấn đề sau có thể xảy ra:

1. DirectAdmin không hoạt động.

2. Firewall đang chặn port 2222.

Việc này dễ dàng kiểm tra bằng cách chạy (chỉ trên hệ thống RedHat):

/sbin/service iptables stop/sbin/chkconfig iptables off

Sau đó kiểm tra DirectAdmin 1 lần nữa.

Nếu không khắc phục được, bạn cần phải kiểm tra log file :/var/log/directadmin/error.log để xác định nguyên nhân. 

tail /var/log/directadmin/error.log

Vấn đề thường gặp là:

3. Ethernet_dev thiết lập không chính xác thiết lập trong /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

4. License không hợp lệ, hoặc là do sai uid/lid, IP, hoặc thời gian. Hãy thử: Kích hoạt bản quyền DirectAdmin 

5. IP của bạn là danh sách đen trong /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

Đó chính là chức năng "Brute force login detection" trong cấu hình Admin. Nếu có sử dụng, chúng tôi khuyến cáo không nên cấu hình <10 vì mỗi lần tải trang đăng nhập cũng được tính bằng 1 lần đăng nhập thất bại.

6. Liên quan đến "Binaries for a different operating system"

Bạn có thể thử chạy DirectAdmin bằng tay (nếu DirectAdmin không hoạt động) để xem vấn đề là gì? 

cd /usr/local/directadmin

./directadmin b200

để bắt đầu trong các thiết bị đầu cuối với debug mức 200. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl-C để ngừng.

7. Nếu DirectAdmin đang hoạt động,kết nối port 2222, nhưng không respond "127.0.0.1 ", nhưng lại respond ":: 1 ", đó là một vấn đề liên quan đến IPv6. Tài liệu http://www.directadmin.com/features.php?id=1168 sẽ giúp ích cho bạn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement