Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Hàm getdate() trong PHP

- Hàm getdate() dùng để lấy thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút giây, ...) của thời điểm hiện tại hoặc một thời điểm được xác đinh.

 Cú pháp

getdate(timestamp);
Tham sốYêu cầuMô tả
timestampKhông bắt buộcThời điểm mà bạn muốn lấy thông tin thời gian
(Xác định bằng tổng số giây từ 1/1/1970 đến thời điểm đó)

 Giá trị trả về

- Hàm getdate() sẽ trả về một mảng các thông tin liên quan về thời gian, bao gồm những khóa sau:
 • [seconds] - Giây
 • [minutes] - Phút
 • [hours] - Giờ
 • [mday] - Ngày
 • [wday] - Số thứ tự ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, ..., thứ 7 ứng với 0, 1, 2, ..., 6)
 • [mon] - Tháng
 • [year] - Năm
 • [yday] - Số thứ tự ngày trong năm
 • [weekday] - Tên của ngày trong tuần (Monday, Tuesday, Wednesday, ...)
 • [month] - Tên của tháng (January, February, March, ...)
 • [0] - Tổng số giây tính từ 1/1/1970 đến thời điểm đang xét

 Một số ví dụ

Ví dụ
Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của thời điểm hiện tại

<?php

  $date = getdate();

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Ví dụ
Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây ở thời điểm sau 104458600 giây kể từ 1/1/1970

<?php

  $date = getdate(104458600);

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement