Hàm getdate() trong PHP

By Thanh Tùng   Posted at  tháng 8 05, 2019   PHP No comments

- Hàm getdate() dùng để lấy thông tin về thời gian (thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút giây, ...) của thời điểm hiện tại hoặc một thời điểm được xác đinh.

 Cú pháp

getdate(timestamp);
Tham sốYêu cầuMô tả
timestampKhông bắt buộcThời điểm mà bạn muốn lấy thông tin thời gian
(Xác định bằng tổng số giây từ 1/1/1970 đến thời điểm đó)

 Giá trị trả về

- Hàm getdate() sẽ trả về một mảng các thông tin liên quan về thời gian, bao gồm những khóa sau:
 • [seconds] - Giây
 • [minutes] - Phút
 • [hours] - Giờ
 • [mday] - Ngày
 • [wday] - Số thứ tự ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, ..., thứ 7 ứng với 0, 1, 2, ..., 6)
 • [mon] - Tháng
 • [year] - Năm
 • [yday] - Số thứ tự ngày trong năm
 • [weekday] - Tên của ngày trong tuần (Monday, Tuesday, Wednesday, ...)
 • [month] - Tên của tháng (January, February, March, ...)
 • [0] - Tổng số giây tính từ 1/1/1970 đến thời điểm đang xét

 Một số ví dụ

Ví dụ
Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây của thời điểm hiện tại

<?php

  $date = getdate();

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

Ví dụ
Hiển thị thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây ở thời điểm sau 104458600 giây kể từ 1/1/1970

<?php

  $date = getdate(104458600);

  echo "Thứ: ".$date['weekday']."<hr>";
  echo "Ngày: ".$date['mday']."<hr>";
  echo "Tháng: ".$date['mon']."<hr>";
  echo "Năm: ".$date['year']."<hr>";
  echo "Giờ: ".$date['hours']."<hr>";
  echo "Phút: ".$date['minutes']."<hr>";
  echo "Giây: ".$date['seconds']."<hr>";

?>

About Thanh Tùng

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
View all posts by: Thanh Tùng

0 nhận xét:

Connect with Us

Powered by Blogger.
back to top