Chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP


Yêu cầu:
– Viết hàm chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP
– VD: 1,056,500 -> Một triệu không trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm.
Code:
Kết quả:
Tags:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.