Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Chuyển ký tự URL thành chữ thường trong nukeviet

 Mở file cat.php và tìm đoạn

Mã: Chọn hết
$alias = ( $alias == "" ) ? change_alias( $title ) : change_alias( $alias );

thêm vào sau
Mã: Chọn hết
$alias = strtolower($alias);


edit lại các thư mục thì trên URL sẽ hiển thị chủ đề với chữ thường

Tương tự với tên bài viết bạn mở file content.php làm tương tự

Trường hợp muốn sửa tất cả các file thì tìm trong thư mục includes/utf8/utf8_functions.php

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement