Đã đến lúc các bạn nên thay đổi thiết kế phân trang cho trang web hoặc blog mà các bạn đang quản lý. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc lấy ý tưởng thì hãy thử tận dụng 6 mẫu mà mình giới thiệu cho các bạn trong bài viết này. Mình bảo đảm là các bạn sẽ học được rất nhiều từ các mẫu phân trang này. ...

Đã đến lúc các bạn nên thay đổi thiết kế phân trang cho trang web hoặc blog mà các bạn đang quản lý. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc lấy ý tưởng thì hãy thử tận dụng 6 mẫu mà mình giới thiệu cho các bạn trong bài viết này. Mình bảo đảm là các bạn sẽ học được rất nhiều từ các mẫu phân trang này.

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

Xem Demo | Download

Trong các mẫu này, chúng ta sẽ sử dụng font Awesome để tạo icon, vì thế đừng quên chèn nó vào bên trong thẻ <head>.

Trước khi đi vào chi tiết các mẫu, các bạn copy đoạn css bên dưới, đây là đoạn dùng chung cho các mẫu phân trang.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
.pagination {
  list-style: none;
  display: inline-block;
  padding: 0;
  margin-top: 10px;
}
.pagination li {
  display: inline;
  text-align: center;
}
.pagination a {
  float: left;
  display: block;
  font-size: 14px;
  text-decoration: none;
  padding: 5px 12px;
  color: #fff;
  margin-left: -1px;
  border: 1px solid transparent;
  line-height: 1.5;
}
.pagination a.active {
  cursor: default;
}
.pagination a:active {
  outline: none;
}

Mẫu số 1

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<ul class="pagination modal-1">
  <li><a href="#" class="prev">&laquo</a></li>
  <li><a href="#" class="active">1</a></li>
  <li> <a href="#">2</a></li>
  <li> <a href="#">3</a></li>
  <li> <a href="#">4</a></li>
  <li> <a href="#">5</a></li>
  <li> <a href="#">6</a></li>
  <li> <a href="#">7</a></li>
  <li> <a href="#">8</a></li>
  <li> <a href="#">9</a></li>
  <li><a href="#" class="next">&raquo;</a></li>
</ul>

CSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
.modal-1 li:first-child a {
  -moz-border-radius: 6px 0 0 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  border-radius: 6px 0 0 6px;
}
.modal-1 li:last-child a {
  -moz-border-radius: 0 6px 6px 0;
  -webkit-border-radius: 0;
  border-radius: 0 6px 6px 0;
}
.modal-1 a {
  border-color: #ddd;
  color: #4285F4;
  background: #fff;
}
.modal-1 a:hover {
  background: #eee;
}
.modal-1 a.active, .modal-1 a:active {
  border-color: #4285F4;
  background: #4285F4;
  color: #fff;
}

Mẫu số 2

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<ul class="pagination modal-2">
  <li><a href="#" class="prev">&laquo </a></li>
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li> <a href="#">2</a></li>
  <li> <a href="#" class="active">3</a></li>
  <li> <a href="#">4</a></li>
  <li> <a href="#">5</a></li>
  <li> <a href="#">6</a></li>
  <li> <a href="#">7</a></li>
  <li> <a href="#">8</a></li>
  <li> <a href="#">9</a></li>
  <li><a href="#" class="next">  &raquo;</a></li>
</ul>

CSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
.modal-2 li:first-child a {
  -moz-border-radius: 50px 0 0 50px;
  -webkit-border-radius: 50px;
  border-radius: 50px 0 0 50px;
}
.modal-2 li:last-child a {
  -moz-border-radius: 0 50px 50px 0;
  -webkit-border-radius: 0;
  border-radius: 0 50px 50px 0;
}
.modal-2 a {
  border-color: #ddd;
  color: #999;
  background: #fff;
}
.modal-2 a:hover {
  color: #E34E48;
  background-color: #eee;
}
.modal-2 a.active, .modal-2 a:active {
  border-color: #E34E48;
  background: #E34E48;
  color: #fff;
}

Mẫu số 3

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<ul class="pagination modal-3">
  <li><a href="#" class="prev">&laquo</a></li>
  <li><a href="#" class="active">1</a></li>
  <li> <a href="#">2</a></li>
  <li> <a href="#">3</a></li>
  <li> <a href="#">4</a></li>
  <li> <a href="#">5</a></li>
  <li> <a href="#">6</a></li>
  <li> <a href="#">7</a></li>
  <li> <a href="#">8</a></li>
  <li> <a href="#">9</a></li>
  <li><a href="#" class="next">&raquo;</a></li>
</ul>

CSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.modal-3 a {
  margin-left: 3px;
  padding: 0;
  awidth: 30px;
  height: 30px;
  line-height: 30px;
  -moz-border-radius: 100%;
  -webkit-border-radius: 100%;
  border-radius: 100%;
}
.modal-3 a:hover {
  background-color: #4DAD16;
}
.modal-3 a.active, .modal-3 a:active {
  background-color: #37B247;
}

Mẫu số 4

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<ul class="pagination modal-4">
  <li><a href="#" class="prev">
    <i class="fa fa-chevron-left"></i>
      Previous
    </a>
  </li>
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li> <a href="#">2</a></li>
  <li> <a href="#">3</a></li>
  <li> <a href="#">4</a></li>
  <li> <a href="#" class="active">5</a></li>
  <li> <a href="#">6</a></li>
  <li> <a href="#">7</a></li>
  <li><a href="#" class="next"> Next
    <i class="fa fa-chevron-right"></i>
  </a></li>
</ul>

CSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
.modal-4 a {
  margin: 0 5px;
  padding: 0;
  awidth: 30px;
  height: 30px;