Ad Code

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

Code Tự Chèn Link Vào Bài Viết Khi Bị Copy

 

Các bạn thêm đoạn mã sau vào trong thẻ head của trang web

Cách 1: Copy đầy đủ & Tự ghi nguồn

HTML:
<!-- / C.N.G - V.N.O -->
<script type="text/javascript">
if(document.location.protocol=='http:'){
  var Tynt=Tynt||[];
  Tynt.push('ce4Ugik24r46FUacwqm_6r');
  (function(){
    var s=document.createElement('script');
    s.async="async";s.type="text/javascript";
    s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';
    var h=document.getElementsByTagName('script')[0];
    h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
}
</script>
<!-- C.N.G - V.N.O / -->


Cách 2: Copy sẽ ghi nguồn & Chỉ lấy được phần text

HTML:
<script type="text/javascript">
  function addLink() {
    //Get the selected text and append the extra info
    var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
    var selection;
    selection = window.getSelection();
    var pagelink = "<br /><br /> Nguồn bài viết: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a>";
    var copytext = selection + pagelink;
    var newdiv = document.createElement('div');

    //hide the newly created container
    newdiv.style.position='absolute';
    newdiv.style.left='-99999px';

    //insert the container, fill it with the extended text, and define the new selection
    body_element.appendChild(newdiv);
    newdiv.innerHTML = copytext;
    selection.selectAllChildren(newdiv);

    window.setTimeout(function() {
      body_element.removeChild(newdiv);
    },0);
  }
document.oncopy = addLink;
</script>
 


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ad Code

Responsive Advertisement