2019


Hi các bạn, có đôi lúc trong công việc của bạn liên quan nhiều tới tài chính hay cụ thể là tiền bạc.
Yêu cầu lúc này đặt ra là các bạn cần xử lý các con số ấy. Hôm nay mình xin đưa ra 1 hàm chuyển đổi số sang dạng tiền tệ trong PHP.
Yêu cầu:
– Xuất số sau đây 1056500 -> 1,056,500
Giải thuật:
– Ta dùng hàm preg_replace()
Code:
Kết quả:
Xem thêm:
Các bạn cần 1 hàm chuyển từ số sang chữ theo đơn vị tiền tệ.
VD: 1,056,500 -> Một triệu không trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm.


Yêu cầu:
– Viết hàm chuyển đổi từ số sang chữ trong PHP
– VD: 1,056,500 -> Một triệu không trăm năm mươi sáu ngàn năm trăm.
Code:
Kết quả:

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.