Chuyển ký tự URL thành chữ thường trong nukeviet

 Mở file cat.php và tìm đoạn

Mã: Chọn hết
$alias = ( $alias == "" ) ? change_alias( $title ) : change_alias( $alias );

thêm vào sau
Mã: Chọn hết
$alias = strtolower($alias);


edit lại các thư mục thì trên URL sẽ hiển thị chủ đề với chữ thường

Tương tự với tên bài viết bạn mở file content.php làm tương tự

Trường hợp muốn sửa tất cả các file thì tìm trong thư mục includes/utf8/utf8_functions.php

Tags:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.